Facebook

Wspólnoty

w budowie

w budowie

w budowie

w budowie

w budowie

w budowie

Wskazania  LSO Archidiecezji Przemyskiej dla Kół parafialnych LSO:

  1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
  2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
  3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich „świadomie i owocnie”.
  4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.
  5. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
  6. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
  7. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
  8. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.
Apostolat Margaretki

„ Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej wierzyć ! Muszą chronić wiarę Kościoła”.
Słowa Matki Bożej z Medjugorja.

„Mówię do was jak brat, jak ksiądz, jak spowiednik. Każdego dnia módlcie się za nas, ponieważ jesteśmy słabi. Bez waszej pomocy nie możemy skutecznie głosić wam Ewangelii. Bez modlitwy nie możemy ze czcią sprawować Eucharystii. Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowadźcie je w życie ! Tylko w ten sposób możecie przeżyć wielkie i głębokie doświadczenie Kościoła. Zróbcie margaretkę dla swoich kapłanów”.
Ojciec Jozo Zovko

2 października 2016 roku odbyłam swoją pierwszą pielgrzymkę do Medjugorie. W odpowiedzi na zaproszenie Maryi do modlitwy za Jej ukochanych Synów Kapłanów, założyłam Apostolat Magaretka, który swój początek miał podczas Misji Świętych w naszej Parafii, a który pobłogosławił ks. Marek Wasąg. Jako pierwsi podczas Misji 28 października 2016 roku ,objęci modlitwą zostali ks. Proboszcz Andrzej Chmura, ks. Łukasz Mendyk oraz ks. Janusz Sroka.


Celem Apostolatu Margaretka jest aby każdy Kapłan posługujący w naszej Parafii był objęty dożywotnią modlitwą. Margaretka, kwiat składający się z 7 listków, jak 7 dni tygodnia i 7 osób modlących się. Każdego dnia, inna osoba modli się za wybranego Kapłana Koronką Medjugorską tj. Wierzę w Boga, oraz 7 razy Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Dotychczas Apostolatem w naszej Parafii objętych było i jest 12 Księży.


Wypraszamy świętość naszych Kapłanów, niezachwianą wiarę, nadzieję i miłość,  by byli solą ziemi i światłością świata, by owocnie pracowali dla chwały Chrystusa, a nas prowadzili bezpieczną drogą do Nieba.

Alicja Śnieżek

relacja w Radiu FARA – kliknij

Nowe „Margaretki” – kliknij

w budowie

Za zgodą i błogosławieństwem ks. Proboszcza Andrzeja Chmury w listopadzie 2016 roku powstała Odnowa w Duchu Świętym „ Maranatha”, której patronką jest św. Faustyna.


Przez modlitwę, uwielbienie Boga, słuchanie Słowa Bożego i Adoracje Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie odnawiamy swoje życie w Duchu Świętym. Wielbimy Pana Boga psalmami i hymnami przez modlitwę Kościoła jaką jest Liturgia Godzin. Podkreślamy jak ważna jest Eucharystia, stąd tez przed każdym naszym czwartkowym spotkaniem uczestniczymy w niej, włączając się w czytania liturgiczne, modlitwę wiernych, niesienie darów.  Wspólnie pielgrzymujemy do pięknych miejsc: Medjugorie, Łagiewniki, Częstochowa. Cieszymy się swoją obecnością, świętując nasze Imieniny mamy Agape. 5 października 2020 r, we wspomnienie naszej  Patronki  było poświęcenie figury św. Faustyny , którą złożyliśmy w darze Kościoła, by innym mówić o Bożym Miłosierdziu.


Wspólnie tworzymy Rycerstwo Niepokalanej i należymy do Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego.


Nasze spotkania odbywają się w czwartki o godzinie 19:00 w salce na Plebanii. Serdecznie zapraszamy.

Poświęcenie figury św. Faustyny

Alicja Śnieżek

w budowie

w budowie

Rycerstwo Niepokalanej powstało 27 czerwca 2019 roku. Inspiracją do powstania Rycerstwa była miłość do Maryi oraz… Siostry z Radio Fara s. Klara Machulska SFMI i s. Paulina Januchta SFMI. W naszej działalności zachęcamy do zawierzenia się Panu Jezusowi przez ręce Maryi, tak jak każda, każdy z nas to uczynił. Jesteśmy niewolnikami Maryi oraz wspólnie tworzymy wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „ Maranatha”, Maryja jest przecież Oblubienicą Ducha Świętego. W Pierwsze Soboty Miesiąca prowadzimy modlitwę różańcową wraz z rozważaniami, by wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi, przyjmujemy i ofiarowujemy cierpienia Panu Bogu przez Maryję w trosce o nawrócenie grzeszników. Widząc jak zło walczy o rodziny, my również podjęliśmy o nie walkę. 2 lutego swój początek miała Róża Różańcowa pw. Świętej Rodziny, w intencji świętości rodzin, do powstania której się przyczyniliśmy. Dbamy o nasz Kościół, jak również o Kapłanów w niej posługujących, w modlitwach zanosimy ich intencje, wypraszający dla nich świętość.  Prowadzimy nocne Adoracje Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie z modlitwą o nawrócenie grzeszników, o ochronę życia poczętego aż do naturalnej śmierci, oraz w intencji kapłanów, którzy pogubili się na drodze powołania. Codzienna Eucharystia, życie w łasce uświęcającej, modlitwa różańcowa są dla nas priorytetem w drodze codziennego nawracania się. Modlimy się o miłość i jedność oraz o świętość naszą i naszych bliskich. 


Wychodzimy do ludzi pogubionych, poranionych przez grzech z medalikiem Niepokalanej, tak by jak najwiecej osób dowiedziało się o tym, jak każdy grzesznik jest cenny w oczach Boga. Wspólnie pielgrzymujemy do Niepokalanowa oraz wielu innych miejsc. 
Moim osobistym celem jest zarazić Rycerzy Niepokalanej do pięknego dzieła, jakim jest oddanie części siebie potrzebującym, czyli Honorowe Dawstwo Krwi, którego patronem jest św. Maksymilian. 

Zdobyć cały świat przez Niepokalaną dla Chrystusa… idąc za św. Maksymilianem, to nasz cel!

Alicja Śnieżek

w budowie

w budowie

w budowie

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb