Apostolat Margaretka

Apostolat Margaretki

„Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej wierzyć! Muszą chronić wiarę Kościoła” – słowa Matki Bożej z Medjugorja.

„Mówię do was jak brat, jak ksiądz, jak spowiednik. Każdego dnia módlcie się za nas, ponieważ jesteśmy słabi. Bez waszej pomocy nie możemy skutecznie głosić wam Ewangelii. Bez modlitwy nie możemy ze czcią sprawować Eucharystii. Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowadźcie je w życie! Tylko w ten sposób możecie przeżyć wielkie i głębokie doświadczenie Kościoła. Zróbcie margaretkę dla swoich kapłanów” – Ojciec Jozo Zovko.

2 października 2016 roku odbyłam swoją pierwszą pielgrzymkę do Medjugorie. W odpowiedzi na zaproszenie Maryi do modlitwy za Jej ukochanych Synów Kapłanów, założyłam Apostolat Magaretka, który swój początek miał podczas Misji Świętych w naszej Parafii, a który pobłogosławił ks. Marek Wasąg. Jako pierwsi podczas Misji 28 października 2016 roku, objęci modlitwą zostali ks. Proboszcz Andrzej Chmura, ks. Łukasz Mendyk oraz ks. Janusz Sroka.

Celem Apostolatu Margaretka jest, aby każdy kapłan posługujący w naszej Parafii, był objęty dożywotnią modlitwą. Margaretka, kwiat składający się z 7 listków, jak 7 dni tygodnia i 7 osób modlących się. Każdego dnia, inna osoba modli się za wybranego Kapłana Koronką Medjugorską tj. Wierzę w Boga oraz 7 razy Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Dotychczas Apostolatem w naszej Parafii objętych było i jest 12 Księży.

Wypraszamy świętość naszych Kapłanów, niezachwianą wiarę, nadzieję i miłość,  by byli solą ziemi i światłością świata, by owocnie pracowali dla chwały Chrystusa, a nas prowadzili bezpieczną drogą do Nieba.

Alicja Śnieżek

Relacja w Radiu FARA – kliknij

Nowe „Margaretki” – kliknij

 
Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb