BIURO PARAFIALNE

Biuro parafialne zwane kancelarią parafialną spełnia podwójną funkcję. Jest ona najpierw biurem, czyli urzędem, gdzie koncentruje się cała dokumentacja parafii, jako najmniejszej cząstki Kościoła Chrystusowego. Tu prowadzi się rejestr jej członków, z uwzględnieniem głównych etapów ich życia (urodziny, chrzest, ślub, pogrzeb). Tu także prowadzona jest cała dokumentacja parafii, jako osoby prawnej i administracyjnej jednostki kościelnej. Tu wreszcie skupia się cała działalność obsługująca potrzeby gospodarcze samej parafii: jej koszty funkcjonowania, wydatki na cele kultu oraz wszelkiego rodzaju inwestycje.

Oprócz wymienionej funkcji istnieje jeszcze ważniejsza. Jest to funkcja kancelarii, jako miejsca duszpasterskich kontaktów Ks. Proboszcza i duszpasterzy  z parafianami. W tym aspekcie kancelaria parafialna jest jakby przedłużeniem i konkretyzacją tego, co dzieje się w kościele czy w sali katechetycznej. W ten sposób kancelaria parafialna staje się jednym z głównych miejsc wykonywania urzędu pasterskiego Kościoła. Powinno to znaleźć swój zewnętrzny wyraz przede wszystkim w żywych i osobistych kontaktach proboszcza z parafianami, a następnie w różnego rodzaju dokumentacji duszpasterskiej (por. Wyciąg z Instrukcji o Kancelarii Parafialnej  Synodu Archidiecezji Przemyskiej 1995- 2000).

Kancelaria w naszej parafii czynna jest:

  • w dni powszednie od 16.30 do 17.30.
  • W sobotę od 8.00 do 9.00
  • Nieczynna w I piątki i we wszystkie uroczystości kościelne (np. w Boże Ciało) i w święta obowiązkowe zniesione przez władze państwowe (np. 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP).

W kancelarii parafialnej załatwiane są następujące sprawy:

  • realizowane są formalności przed chrztem św., bierzmowaniem, ślubem, pogrzebem,
  • wydawanie metryk czyli świadectwa chrztu św.,
  • zamawianie intencji Mszy św.,
  • przyjmowanie na wypominki,
  • zgłaszanie osób chorych do posługi sakramentalnej,
  • porady duszpasterskie.

Uwaga: Zgodnie z prawem kościelnym wszystkie sprawy związane z sakramentami: chrztu św., I spowiedzi i Komunii św., bierzmowania, małżeństwa i pogrzebu zgłasza się we własnej parafii tj. w miejscu stałego zamieszkania nie zameldowania. Parafianinem się jest nie przez fakt zameldowania, ale zamieszkania co najmniej 3 miesiące z zamiarem pozostania na dłużej.

Ks. Proboszcz przyjmuje w różnych sprawach zwłaszcza chrzest i małżeństwo we wtorki każdego tygodnia.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb