Małżeństwo

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

1. Warto podtrzymać zwyczaj oficjalnych zaręczyn, które zawiera się zwykle 6-12 miesięcy przed ślubem.

2. Należy odpowiednio wcześnie zarezerwować dzień i godzinę ślubu. Niekiedy warto uczynić to nawet rok wcześniej.

3. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego. Należy przygotować i przynieść następujące dokumenty:

 • dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej;
 • świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej, a najlepiej Indeks Formacji Katolickiej;
 • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (ważne 6 miesięcy!);
 • świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu;
 • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający brak przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego (ważny 6 miesięcy!) lub dokument z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego;
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
 • świadectwo odbycia nauk przedślubnych w Poradni Rodzinnej.

4. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej Parafii, wówczas przy spisywaniu protokołu przedślubnego otrzymuje „Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą dostarcza do parafii miejsca swojego zamieszkania.

5. Narzeczeni otrzymują także karteczkę, na której odnotują dwie spowiedzi przedślubne: pierwszą ok. miesiąca przed zawarciem małżeństwa, drugą – bezpośrednio przed ślubem, najlepiej w przededniu. Po każdej z tych spowiedzi należy poprosić o podpis spowiednika, zaś przed jej rozpoczęciem zaznaczyć, iż jest to 1. lub 2. spowiedź przedślubna.

6. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej (względnie narzeczonego). Gdyby zaistniała potrzeba zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.

7. Zachęca się narzeczonych, by wzięli czynny udział w przygotowaniu samej liturgii sakramentu małżeństwa. Pomoże to bardziej świadomie, głębiej i spokojniej przeżyć jeden z najważniejszych momentów w życiu.

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat małżeństwa:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1601-1666.

Obowiązujące normy prawne:

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1055-1165.


PORADNIE DEKANALNE DLA NARZECZONYCH I MAŁŻONKÓW

PORADNIA DLA NARZECZONYCH

Narzeczeni powinni udać się do Poradni Rodzinnej ok. 6 miesięcy przed planowanym ślubem,  celem zrealizowania ostatniego etapu przygotowania do małżeństwa, czyli 3 spotkań ogólnych z kapłanem i doradcą rodzinnym oraz przynajmniej 2 spotkań indywidualnych z doradcą (całość trwa przez ok. 3 miesiące).
Zaświadczenie, uzyskane w Poradni Rodzinnej po ostatnim spotkaniu, jest konieczne w kancelarii parafialnej we własnej parafii, do której należy się zgłosić w terminie przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem. Prosimy, aby nie odkładać spotkań na ostatni termin.

Katechezy przedślubne dla narzeczonych rozpoczynają się co miesiąc w następującym terminie:

 • Krosno, pw. Trójcy Świętej (Fara) – druga niedziela miesiąca, godz. 14.00 [bliższe informacje pod nr telefonu 502-597-226]
 • Krosno, pw. św. Piotra i Jana – drugi piątek miesiąca od godz. 18.30
 • Krosno, pw. Nawiedzenia NMP (oo. Franciszkanie) – trzecia środa miesiąca godz. 16.00
 • Krosno, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (oo. Kapucyni) – pierwsza niedziela miesiąca godz. 14.00
 • Miejsce Piastowe (na Górce) – drugi poniedziałek miesiąca godz. 16.00
 • Rymanów, pw. Św. Wawrzyńca – trzecia niedziela miesiąca godz. 14.00.

PORADNIA DLA NARZECZONYCH I MAŁŻONKÓW

 • Krosno pw. Trójcy Świętej (Fara) – druga niedziela miesiąca godz. 14.00
 • Krosno pw. św. Piotra i Jana – drugi piątek miesiąca od godz. 18.00
 • Miejsce Piastowe (na Górce) – pierwszy i trzeci czwartek miesiąca godz. 16.00 – 18.00
 • Rymanów pw. Św. Wawrzyńca – trzecia niedziela godz. 14.00.


KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE w parafii Krosno-Fara odbywają się każdego roku w niedziele Adwentu i Wielkiego Postu.


 

„Poślubić się jest pięknie, ale i zobowiązująco…”

Katolicka Poradnia Rodzinna
ul. Ks. Piotra Skargi 6
37-700 Przemyśl

tel. 16 67 790 00 

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb