Remonty

Remont kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej (Fara) w Krośnie

Bazylika Kolegiacka

Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku farnym w okresie ostatnich 5 lat

ROK 2017

Zakres przeprowadzonych prac:

 1. Cztery złocone i srebrzone rzeźby figuralne z parapetu chóru (rzeźba).
 2. Pseudo kasetonowe podniebie chóru i kontuar organowy.
 3. Konstrukcja nośna chóru.
 4. Podłoga chóru (podłoga właściwa i ślepa podłoga).
 5. Ściany. Sztukaterie spływy sklepień.
 6. Sklepienie. Powierzchnie płaskie monochromatyczne. Sklepienie. Sztukateria.

ROK 2018

Zakres przeprowadzonych prac:

 1. Obraz olejny na płótnie z XVII wieku „Święty Andrzej Apostoł” z polichromowaną  i złoconą ramą w kaplicy św. Jana Nepomucena.
 2. Obraz olejny na płótnie z XVII wieku „Matka Boża Loretańska” z polichromowaną i złoconą ramą kaplicy św. Jana Nepomucena.
 3. Ławy przyścienne z polichromowanymi i złoconymi przedpiersiami w kaplicach ś.ś. Wojciecha i Jana Nepomucena.

ROK 2019

Zakres przeprowadzonych prac:

 1. Ściany. Powierzchnie płaskie monochromatyczne.
 2. Ściany i podłucze przejścia. Dekoracja malarska ścian z 1833r. i przejścia do nawy z XVII w.
 3. Krosno, kościół Farny pw. Świętej Trójcy ( XV w ): konserwacja elewacji kaplic: św. Anny, św. Jana Nepomucena oraz św. Wojciecha.

ROK 2020

Zakres przeprowadzonych prac:

 1. Konserwacja nawarstwień ściennych w kaplicy św. Anny, oraz prace konserwatorskie przy kamieniarce okiennej, wraz z witrażami oraz założenie podwójnych szyb w trzech oknach w kaplicy św. Anny w obiekcie kościoła rzymskokatolickiego p.w. Trójcy Świętej w Krośnie, Krosno-Fara.
 2. Krosno, kościół farny pw. Świętej Trójcy (XV w.), kaplica św. Anny: prace konserwatorskie przy nawarstwieniach ściennych kaplicy – etap II.
 3. Krosno, kościół farny pw. Świętej Trójcy (XV w.): prace konserwatorskie przy elewacji północnej -kontynuacja.

ROK 2021

Zakres przeprowadzonych prac:

 1. Prace konserwatorskie przy kamieniarce okiennej, wraz z witrażami oraz założenie podwójnych szyb w dwóch oknach od strony północnej i zachodniej w kaplicy św. Anny.
 2. Konserwacja jednego obrazu stacji Drogi Krzyżowej w ramach (XIX w.) w kaplicy św. Anny.
 3. Prace konserwatorskie i restauratorskie w kaplicy św. Anny (nawarstwienia ścienne) – kontynuacja prac.
 4. Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła od strony wschodniej (zakrystia i skarbiec).

ROK 2022

Zakres prowadzonych prac:

I etap prac przy konserwacji malowideł ściennych Franciszka Daniszewskiego z 1899 roku w średniowiecznym prezbiterium bazyliki kolegiackiej pw. Trójcy Świętej w Krośnie.

ROK 2023

Zakres prowadzonych prac:

II etap prac przy konserwacji malowideł ściennych Franciszka Daniszewskiego z 1899 roku w średniowiecznym prezbiterium bazyliki kolegiackiej pw. Trójcy Świętej w Krośnie.

 

Prace zostały dofinansowane przez:

  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
  • Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu 
  • Marszałka Województwa Podkarpackiego

 

 

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb