Grupa biblijna

GRUPA BIBLIJNA

Od czasu Soboru Watykańskiego II w Kościele katolickim stopniowo coraz bardziej spełnia się tęsknota wiernych za autentycznym słowem Bożym. Dzieje się tak nie tylko poprzez odnowioną liturgię, wysiłek egzegetów, teologów i duszpasterzy wprowadzających Pismo Święte w życie Kościoła, ale także poprzez powrót do lektury i życia słowem Bożym. Jednak zdecydowana większość katolików nadal nie czyta Biblii. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest między innymi brak przygotowania do takiej lektury. To z braku znajomości Pisma Świętego i niedostatecznego do niego przywiązania wierni nie potrafią odnaleźć się w tej sferze i z niej owocnie korzystać. Dlatego pilna potrzebą Kościoła jest powszechne wprowadzenie wiernych w rozumienie i życie słowem Bożym. Nie wystarczy tylko sama zachęta do lektury Pisma Świętego. Należy bowiem wszystkich wytrwale do niej przygotowywać, wprowadzać w nią, a następnie kierować.

            Papież Benedykt XVI w adhortacji „Verbum Domini” stwierdził, że wierni świeccy „powinni być formowani do rozeznawania woli Bożej przez zażyłe obcowanie ze słowem Bożym, czytanym i studiowanym w Kościele pod kierunkiem prawowitych pasterzy”. Również papież Franciszek w adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” („O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie”) zauważył, że „studium Pisma Świętego powinno być dostępne dla wszystkich wierzących”. Skoro wprowadzenie w znajomość Biblii winno być podstawowym zadaniem formacji świeckich, Ojciec Święty sformułował wniosek, „żeby parafie i wszystkie wspólnoty  katolickie proponowały poważne i wytrwałe studiowanie Biblii, jak również promowały jej modlitewne czytanie osobiste i wspólnotowe” (EG 175).

            Wpisując się w tę potrzebę pochylenia się nad Pismem Świętym, w naszej parafii powstała grupa biblijna, której celem jest poznawanie Pisma Świętego, jego interpretacja i wprowadzanie Słowa Bożego w praktykę codziennego życia. Spotkania odbywają się po Mszy św. raz na dwa tygodnie w salce parafialnej. Spotkania są otwarte i każdy, kto pragnąłby zapoznać się z Pismem Świętym, nauczyć się czytać Biblię, pochylić się nad Słowem Bożym i tym Słowem się modlić, może przyjść i zacząć żyć treściami, które zawarte są w tej Świętej Księdze.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb