Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej powstało 27 czerwca 2019 roku. Inspiracją do powstania Rycerstwa była miłość do Maryi oraz… Siostry z Radio Fara s. Klara Machulska SFMI i s. Paulina Januchta SFMI. W naszej działalności zachęcamy do zawierzenia się Panu Jezusowi przez ręce Maryi, tak jak każda, każdy z nas to uczynił. Jesteśmy niewolnikami Maryi oraz wspólnie tworzymy wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „ Maranatha”, Maryja jest przecież Oblubienicą Ducha Świętego. W Pierwsze Soboty Miesiąca prowadzimy modlitwę różańcową wraz z rozważaniami, by wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi, przyjmujemy i ofiarowujemy cierpienia Panu Bogu przez Maryję w trosce o nawrócenie grzeszników. Widząc jak zło walczy o rodziny, my również podjęliśmy o nie walkę. 2 lutego swój początek miała Róża Różańcowa pw. Świętej Rodziny, w intencji świętości rodzin, do powstania której się przyczyniliśmy. Dbamy o nasz Kościół, jak również o Kapłanów w niej posługujących, w modlitwach zanosimy ich intencje, wypraszający dla nich świętość.  Prowadzimy nocne Adoracje Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie z modlitwą o nawrócenie grzeszników, o ochronę życia poczętego aż do naturalnej śmierci, oraz w intencji kapłanów, którzy pogubili się na drodze powołania. Codzienna Eucharystia, życie w łasce uświęcającej, modlitwa różańcowa są dla nas priorytetem w drodze codziennego nawracania się. Modlimy się o miłość i jedność oraz o świętość naszą i naszych bliskich. Wychodzimy do ludzi pogubionych, poranionych przez grzech z medalikiem Niepokalanej, tak by jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, jak każdy grzesznik jest cenny w oczach Boga. Wspólnie pielgrzymujemy do Niepokalanowa oraz wielu innych miejsc. Moim osobistym celem jest zarazić Rycerzy Niepokalanej do pięknego dzieła, jakim jest oddanie części siebie potrzebującym, czyli Honorowe Dawstwo Krwi, którego patronem jest św. Maksymilian. Zdobyć cały świat przez Niepokalaną dla Chrystusa… idąc za św. Maksymilianem, to nasz cel!

Alicja Śnieżek

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb