Duszpasterze

PROBOSZCZ:

Ks. prał. dr Andrzej Chmura – dziekan dekanatu Krosno I (w parafii od 2014 r.)
Odpowiedzialny w parafii za:

 • Parafialna Rada Duszpasterska
 • Akcja Katolicka
 • Klub Inteligencji Katolickiej
 • Róże Żywego Różańca 
 • Rycerze Kolumba
 • Sprawy budowlano – remontowe i inne sprawy parafii
 • Bractwo Szkaplerza świętego
 • Przygotowanie dorosłych do sakramentu bierzmowania (pierwsze piątki miesiąca)

SENIOR:

Ks. prał. dr Edward Chmura (w parafii od 2014 r.)

WIKARIUSZE:

Ks. mgr lic. Paweł Ostafiński – senior wikariuszy (w parafii od 2020 r.)

Odpowiedzialny w parafii za:

 • Katecheza w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie
 • Przygotowanie dzieci kl. III do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
 • Krąg I i II Domowego Kościoła
 • Grupa Biblijna
 • Niewolnicy Maryi
 • Schola parafialna
 • Obowiązki seniora wikariuszy

Ks. mgr Paweł Bar (w parafii od 2021 r.)

Odpowiedzialny w parafii za: 

 • Katecheza w I Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie
 • Przygotowanie młodzieży kl. VII do sakramentu bierzmowania
 • Odnowa w Duchu Świętym
 • Rycerstwo Niepokalanej
 • Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego
 • Katecheza przedmałżeńska (niedziele Adwentu i Wielkiego Postu)
 • Służba Boża Dorosłych
 • Strona internetowa parafii

Ks. mgr Artur Jaroń (w parafii od 2021 r.)

Odpowiedzialny w parafii za: 

 • Katecheza w Miejskim Zespole Szkół nr 10
 • Przygotowanie dzieci kl. III do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
 • Przygotowanie młodzieży kl. VIII do sakramentu bierzmowania 
 • Liturgiczna Służba Ołtarza
  • Ministranci
  • Lektorzy
  • Dorośli lektorzy
 • Oaza Dorosłych „Betel”

Ks. mgr Paweł Hałas (w parafii od 2023 r.)

Odpowiedzialny w parafii za: 

 • Katecheza w SP nr 6
 • Przygotowanie dzieci kl. III do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
 • Przygotowanie młodzieży kl. VI do sakramentu bierzmowania 
 • Oaza:
  • młodzieżowa
  • dzieci Bożych

DUSZPASTERZE ZWIĄZANI Z PARAFIĄ:

Katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie – Ks. dr Wojciech Sabik  (proboszcz w parafii pw. św. Józefa w Żarnowcu)

Duszpasterz Osób Niesłyszących – Ks. mgr Piotr Gliniak  (wikariusz w parafii pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym).

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb