Modlitwa różańcowa w życiu chrześcijanina…

Kult, jakim obdarzamy Najświętszą Maryję Pannę jest całkiem wyjątkowy, lecz różni się w istotny sposób od kultu uwielbienia, który jest oddawany wyłącznie Trójcy Przenajświętszej. Wyraża się on w świętach liturgicznych poświęconych Matce Bożej oraz modlitwie maryjnej, takiej jak Różaniec, który jest streszczeniem całej Ewangelii. Dlatego właśnie modlitwa różańcowa jest jedną z najwspanialszych modlitw do Matki Pana. Przez Różaniec chrześcijanie wstępują do szkoły Maryi. W historii wielu papieży zachęcało do częstego odmawiania różańca, bowiem jest to modlitwa o charakterze biblijnym, polegająca na rozważaniu wydarzeń zbawczych z życia Chrystusa, ściśle związanego ze swoją Matką.

Odmawiając w Różańcu słowa Pozdrowienia anielskiego Ave Maria – Zdrowaś Maryjo…, przesuwają się przed naszymi oczami główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem poprzez Serce Jego Matki. Równocześnie w te same dziesiątki różańca, nasze serce może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliskich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako naszym życiem.

Poruszające są słowa siostry Łucji, która była świadkiem fatimskich objawień. Zapytana, dlaczego akurat Różaniec, odpowiedziała:

Bóg zapragnął udzielić wielu łask przez Niepokalane Serce Maryi wszystkim, którzy modlą się na różańcu, bo ta modlitwa jest najbardziej przystępna dla małych i wielkich, mędrców i nieuczonych, dla tych, którzy z dobrej woli pragną zmieniać świat. Przez Różaniec Bóg udziela zdrojów łask dla świata, Kościoła, każdego człowieka.

Ojciec Święty Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Ratzinger, w komentarzu do III części tajemnicy fatimskiej napisał bardzo znaczące słowa:

spodobało się Bogu ratować dusze przed piekłem poprzez kult Niepokalanego Serca Maryi. Zatem Fatima uświadamia i przypomina, że przez Różaniec możemy ratować świat, dusze biednych grzeszników, siebie samych, a nawet zmieniać bieg historii. Matka Boża w Fatimie prosiła: odmawiajcie Różaniec!

Zachęcamy do licznego udziału w tegorocznych nabożeństwach różańcowych. Za wspólne odmówienie różańca w kościele czy w domu można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii:
dla dzieci i młodzieży – od poniedziałku do soboty, o godz. 17.00
dla dorosłych – od poniedziałku do soboty po Mszy św. wieczornej, o godz. ok. 18.40
w niedziele – po Mszy św. o godz. 15.30
w kaplicy „Emaus”- codziennie, o godz. 17.00
ZAPRASZAMY!
Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb