Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!

„Boże, Ty co roku pozwalasz na przeżywanie Misterium Paschalnego, dzięki któremu człowiek odzyskał utraconą godność i nadzieję zmartwychwstania, spraw abyśmy przez chrześcijańskie życie, szczególnie przez pełnienie uczynków miłosierdzia osiągnęli to, co w wierze wielkanocnej wyrażamy”.

Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obdarzy tymi darami Wszystkich, którym w duchu braterskiej miłości składamy Wielkanocne Życzenia.

Z darem modlitwy i błogosławieństwa Bożego, duszpasterze Parafii Krosno – Fara.


Rezurekcja – procesja z Najświętszym Sakramentem i Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego.

(fot. p. W. Dymiński)

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb