Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI

Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego – o życie brata. (Rdz 9, 5b)

Istotą duchowej adopcji jest modlitwa konkretnej osoby w intencji obrony życia dziecka poczętego – jeszcze nikomu prócz Boga nieznanego. Trwa ona codziennie przez 9 miesięcy. Początek duchowej adopcji może mieć miejsce we wspólnocie parafialnej, podczas uroczystego nabożeństwa lub Mszy Świętej, ale także w rodzinie lub prywatnie – w przypadku osób samotnych czy chorych. Członkowie tej wspólnoty modlitwy mogą być uwiecznieni w Diecezjalnej Księdze Duchowej Adopcji.

Do pierwszej Księgi Duchowej Adopcji, ofiarowanej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Krośnie (1997 r.), wpisało się 3330 osób. Ta wspólnota modlitwy nadal się poszerza.

Warunki duchowej adopcji nie są trudne, ale włączenie się do tej systematycznej modlitwy może przynieść wielkie owoce. Modlitwą duchowej adopcji obejmujemy zarówno dzieci zagrożone w naszej Ojczyźnie (aktualne prawo dopuszcza zabicie dziecka w łonie matki w trzech przypadkach (art. 4a): „Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza w przypadku, gdy:

  1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
  2. badania prenatalne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
  3. ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego”) jak i na świecie, gdzie prawo aborcyjne degeneruje wiele rodzin i społeczeństw (USA, Europa Zachodnia, Rosja itd.).

Każdy naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości – powtarzamy za Ojcem Świętym – i podejmujemy apel o wielkoduszny wysiłek modlitwy skierowany do ruchów i stowarzyszeń, a także do tych, którzy splamili się krwią dzieci – utwórzmy wielką rodzinę modlitwy wynagradzającej i błagalnej w tej sprawie.

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie życia nienarodzonych, postanawiam od dnia …………….  (tu podać datę rozpoczęcia) wziąć w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby każdego dnia, przez dziewięć miesięcy, modlitwą i uczynkami wypraszać uratowanie jego życia oraz sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Wszyscy Aniołowie i Święci, a zwłaszcza Święci naszej Archidiecezji i moi Patronowie, wspierajcie mnie w dochowaniu podjętych postanowień. Należą do nich:

  • codzienna modlitwa różańcowa (jeden dziesiątek dowolnej części),
  • moje dodatkowe postanowienie… (określić jakie),
  • modlitwa, którą od dziś codziennie pragnę odmawiać:

„Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem Św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego poczętego dziecka, które duchowo adoptował(a)em, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.”

Aby być wpisanym do Diecezjalnej Księgi Duchowej Adopcji należy przesłać lub przekazać na wskazany adres wypełnioną deklarację:

Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
„Księga Duchowej Adopcji”
ul. ks. Piotra Skargi 6
37-700 Przemyśl

Źródło: Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Przemyskiej

Deklaracja Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb