Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

Dnia 12 marca 2023 r. w Domu Sióstr Klawerianek w Krośnie odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, który koncentrował się na jednym ze sposobów urzeczywistniania się Kościoła na diakonii, będącej szczególnym wymiarem „Życia w świetle”. Podczas spotkań w grupach członkowie Ruchu rozważali o różnych wymiarach diakoni i sposobach jej realizacji. Ukoronowaniem Dnia Wspólnoty była wspólna Eucharystia.


Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb