Niedziela misyjna 2022

Światowy Dzień Misyjny (Niedziela Misyjna) został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień.

W 2022 roku Niedziela Misyjna będzie obchodzona 23 października pod hasłem „Będziecie moimi świadkami”.

W tym dniu, w naszej parafii podczas każdej Mszy św., Siostry klawerianki, złożyły świadectwo oraz podzieliły się doświadczeniem zdobytym podczas pracy na misjach. Zachęcały również do wytrwałej modlitwy za misje święte oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W tym miejscu warto zauważyć, iż Siostry Misjonarki Św. Piotra Klawera od 95 lat posługują na ziemi krośnieńskiej.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb