Wielki Piątek Męki Pańskiej

„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedza, co czynią” 
(Łk 23,34)

„Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” 
(Łk 23,43)

„Niewiasto, oto syn Twój… oto Matka twoja”
(J 19,26)

„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”
(Mt 27,46)

„Pragnę”
(J 19,28)

„Wykonało się”
(J 19,30)

„Ojcze, w Twoje ręce, powierzam ducha mego”
(Łk 23,46)

Zdjęcia: W. D.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb