Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej

„Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,
i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego,
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.”
(Ap 1, 4b. 5-8)

https://youtu.be/LCSb29eh6aI

„Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego,
by przeszedł z tego świata do Ojca,
umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.
Wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał.
Potem nalał wody do misy.
I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.”
(J 13, 1-15)

Zdjęcia: W. D.

Zdjęcia: W. D.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb