Czuwanie grup formacyjnych w Ciemnicy i Grobie Pańskim