III Niedziela Wielkiego Postu (20.03.2022 r.)

1.  W najbliższy piątek spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży. O 18.00 Msza św. dla wszystkich potem Droga Krzyżowa i na zakończenie konferencja dla młodzieży począwszy od 6 klasy Szkoły Podstawowej i adoracja krzyża św.

2.  W piątek (25.03.) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Dodatkowa Msza św. o 9.00.   Modlić się będziemy o poszanowanie życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Włączyć się możemy w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego lub przedłużyć trwanie podczas Mszy św. o 9.00 i 18.00. Kartki są wyłożone na ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W piątek w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego papież Franciszek o 17.00 będzie zawierzał Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi i modlił się o pokój w Ukrainie. Kto może niech przyjdzie do naszego kościoła, abyśmy wspólnie odnowili akt zawierzenia w łączności z papieżem i modlili się o pokój w Ukrainie, bezpieczeństwo dla Polski i nawrócenie dla Rosji.  Wg prawa w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale kto może niech czyni pokutę w obliczu wojny na Ukrainie.

3.   W niedziele Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 16.30. Taca z Gorzkich Żali na kwiaty i urządzenie Bożego Grobu.

4. W tym tygodniu modlitwę różańcową przed wieczorną Mszą św. poprowadzi Róża Różańcowa św. Rodziny.

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzielę,  Miłujcie się.

6. Zachęcamy w Wielkim Poście do odmawiania dziesiątka różańca w rodzinie i z rodziną o zaprzestanie wojny na Ukrainie i pokój. Będzie to postanowienie wielkopostne i nasz dar ofiarowany cierpiącemu w braciach Chrystusowi.

7.  Dbajmy o naszą  Trzeźwość. Modlitwą i świadectwem trzeźwego życia chcemy pomóc uzależnionym i ich rodzinom. Na ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy znajduje się Księga postanowień  trzeźwościowych.

8. W zakrystii można zakupić książkę pamiątkową w 25-lecie pobytu papieża Jana Pawła II w Krośnie. Także można nabyć  paschaliki na stół wielkanocny w kwocie 10 zł; ofiary przeznaczone są na dożywanie dzieci najuboższych i na rekolekcje wakacyjne dla nich.

9. Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej świątyni zwłaszcza renowację kolejnych stacji Drogi Krzyżowej. Bóg zapłać za hojność serca. Dobroczyńców polecamy łaskawości Bożej przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy.

10. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności śp. Mieczysław Bialic, Ewa Bartyńska i Irena Królicka. Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie!

11. Niech Pan wszystkich umacnia czyniących postanowienia wielkopostne i dzielących się dobrocią. Błogosławionego nowego tygodnia. Szczęść Boże!

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb