Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiaj cały Kościół, ten w drodze – ziemski, oczyszczający się – w czyśćcu oraz zbawiony – w Niebie, raduje się nadzieją, która jest pewnością, swojego udziału w szczęściu przebywania z Bogiem w wieczności.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb