Harmonogram spotkań przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania dla szkół ponadpodstawowych

Klasy, które ukończyły Szk. Podst. nr 6:
27.09 (poniedziałek) – scrutinium, czyli rozmowy indywidualne ucznia z kapłanem w obecności rodzica na temat wiary, chęci przyjęcia sakramentu bierzmowania, po co przyjmuję ten sakrament itp. Uczniowie przynoszą indeksy uczniowskie i udział w Mszach św. niedzielnych.

Klasy, które ukończyły Szk. Podst. nr 10 i uczniowie z innych szkół mieszkający na terenie parafii farnej:
28.09 (wtorek) – scrutinium, czyli rozmowy indywidualne ucznia z kapłanem w obecności rodzica na temat wiary, chęci przyjęcia sakramentu bierzmowania, po co przyjmuję ten sakrament itp. Uczniowie przynoszą indeksy uczniowskie i udział w Mszach św. niedzielnych.

Zapraszamy uczniów i rodziców na Mszę św. o 18.00. Po Mszy św. krótkie spotkanie dla rodziców i następnie rozmowy.

Następne spotkania dla wszystkich uczniów, aby przećwiczyć liturgię i przygotować się do spowiedzi:

5.10 (wtorek) o godz. 18.00

8.10 (piątek) o godz. 18.00

11.10 (poniedziałek) o godz. 18.00

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb