Boże Ciało

Dziś w całym Kościele obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: “To jest Ciało moje … To jest krew moja” (Mk 14,22.24).

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż “sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy… W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus.” (KKK 1374).

W naszej parafii Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa odbyła się pod przewodnictwem ks. proboszcza Andrzeja Chmury, homilię wygłosił ks. Paweł Ostafiński. Po Eucharystii miała miejsce procesja eucharystyczna ulicami wokół rynku po czym ks. proboszcz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem z wieży farnej. Niech dzisiejsza uroczystość będzie dla nas wszystkich okazją do dziękczynienia Bogu za dar Eucharystii, za Jego obecność pośród nas, ale także wynagrodzeniem za wszelkie akty profanacji jakie dziś nasilają się nawet w naszej ojczyźnie. Niech nasza manifestacja wiary wyrażona przez obecność na Mszy świętej i procesji pokaże naszą miłość do Boga i pragnienie, że „My chcemy Boga!”.

VIDEO

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb