I Komunia Święta

Pierwsza Komunia święta jest wielkim świętem chrześcijańskich rodzin. Zawsze tak było w naszej polskiej tradycji, która od tysiąca lat ukształtowała się na tej ziemi jako tradycja chrześcijańska. Rodzina zawsze była – i nadal pozostaje – tym ludzkim środowiskiem, pierwszym i podstawowym, do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczynając od chrztu świętego. Małżonkowie, którzy dają ludzkie życie swoim dzieciom tu, na ziemi, zapraszają do ich serc (…) Dawcę życia wiecznego. 

Św. Jan Paweł II, Łódź, 13.06.1987

W naszej parafii odbyła się Uroczystość I Komunii Świętej dzieci klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 10 i nr 6 oraz ze Szkoły Muzycznej. Z racji obecnej sytuacji każda klasa przeżywała ją osobno. Uroczystym Mszą św. przewodniczył ks. prał. Andrzej Chmura, proboszcz, który wygłosił również homilie.

Dziękujemy ks. Łukaszowi Pirógowi i ks. Szymonowi Kotowi, którzy przygotowali dzieci do przyjęcia I Komunii Świętej. Życzymy dzieciom, aby przez całe życie żyły w komunii z Jezusem, karmiąc się Jego Najświętszym Ciałem i Krwią. Otoczmy swoją modlitwą dzieci i ich rodziny.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb