Nabożeństwo fatimskie

Matka Boża objawiając się w Fatimie trojgu pastuszkom – św. Hiacyncie, św. Franciszkowi i Łucji – powiedziała, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, aby ludzie Ją lepiej poznali i pokochali. To nabożeństwo ma również charakter wynagradzający Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi wyrządzone przez ludzi. Tym, którzy będą je z wiarą praktykować, Maryja obiecała zbawienie. Poprzez to nabożeństwo mogą się oni przyczynić do ocalenia wielu ludzi od potępienia i zapowiadanych przez Matkę Najświętszą katastrof cywilizacyjnych. Nabożeństwo to uzyskało aprobatę kościelną i od tej pory rozwija się na całym świecie.

W naszej parafii 13 maja rozpoczęliśmy nabożeństwa fatimskie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Jacek Rosół, proboszcz parafii w Szczepańcowej, który wygłosił również homilię. Po zakończonej Mszy św. w procesji wokół naszej bazyliki odmówiliśmy różaniec wypełniając wezwanie Maryi z Fatimy. Całość modlitwy zakończyła się odśpiewaniem apelu jasnogórskiego i zasłonięciem obrazu Matki Bożej Szkaplerznej.

Nabożeństwo Fatimskie – VIDEO

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb