Wielki Czwartek

W czwartkowy wieczór, uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej, rozpoczęło się Święte Triduum Paschalne.  Eucharystia sprawowana w tym szczególnym dniu, przypomina nam i uobecnia  Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, dał je apostołom, aby spożywali a ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby nieustannie składali tę ofiarę na jego pamiątkę.

W tym wyjątkowym dniu dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa ponieważ nie ma Kapłaństwa bez Eucharystii i nie ma Eucharystii bez Kapłaństwa. Modliliśmy się we wspólnocie za kapłanów posługujących w naszej parafii. Przedstawiciele wszystkich grup parafialnych złożyły życzenia Kapłanom. Prosiliśmy także o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło robotników w winnicy Pańskiej.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. Prał. Andrzej Chmura, Proboszcz naszej parafii, homilię wygłosił ks. wikariusz Paweł Ostafiński. Po zakończonej Eucharystii Najświętsze Ciało Chrystusa zostało w procesji przeniesione do ciemnicy przy której rozpoczęło się czuwanie wiernych.

Wielki Czwartek – Video

Wielki Czwartek Adoracja – Video

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb