WIZYTACJA KANONICZNA

 

Z D J Ę C I A  Z  U R O C Z Y S T O Ś C I

 

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest – przewidziana w prawie Kościoła – wizytacja kanoniczna przeprowadzana przez Ordynariusza diecezji lub w Jego imieniu.

 

 

 

Również i w naszej rodzinie parafialnej taka wizytacja będzie miała miejsce w czwartek 22 września 2016r. (program poniżej!)

Wizytacji kanonicznej dokona Metropolita Przemyski ks. Abp Adam Szal.

Znalezione obrazy dla zapytania bp adam szal ingres

Wizytacja to szczególny czas dla naszej wspólnoty parafialnej, gdy Biskup, jako następca Apostołów – przychodzi do małej owczarni, aby przyjrzeć się jej radościom i troskom oraz aby modlić się wraz z nami i umocnić swoim słowem naszą wiarę. Chrystus w swoim apostole szczególnie nawiedza parafię, aby nam błogosławić.

Tylko w duchu wiary możemy dostrzec głębokie znaczenie tej wizytacji i tak też chcemy patrzeć na ten czas, i prosić Dobrego Pasterza, aby dotknął nas swoją łaską i odnowił nasze życie.

Dlatego też serdecznie zapraszamy na to ważne wydarzenie wiary.

 

P R O G R A M   W I Z Y T A C J I

Do południa ks. Abp Adam spotka się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 6, odwiedzi chorych, księży emerytów i pracujących w parafii, spotka się z rodzicami księży rodaków i sióstr zakonnych, odwiedzi siostry klawerianki oraz będzie się modlił za zmarłych parafian.

Po południu o godz. 17:00 rozpocznie się uroczyste powitanie oraz Msza św. pod przewodnictwem Metropolity. Podczas Mszy św. będzie miało miejsce również spotkanie z grupami działającymi przy naszej parafii.

 

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb