BRAMA MIŁOSIERDZIA

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.

Rok Święty rozpoczął się 8 grudnia 2015 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W III Niedzielę Adwentu, otworzone zostały Drzwi Święte w katedrze Rzymu, Bazylice św. Jana na Lateranie, a następnie w innych Bazylikach papieskich. Papież Franciszek, postanowił ponadto, że w III Niedzielę Adwentu w kościołach o szczególnym znaczeniu, zostanie otwarta na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia. 13 grudnia 2015 r. została otwarta Brama Miłosierdzia w naszej Bazylice pw. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie.

Brama Miłosierdzia – to wejście główne do Bazyliki. Przechodząc przez Bramę Miłosierdzia i nawiedzając naszą Bazylikę możemy zyskiwać stosowne odpusty:

1. Każdy wierny za odbycie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia, krótkiej pielgrzymki do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za Papieża  oraz w intencjach, które nosi w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.

2. Osoby, które z różnych powodów nie mogą udać się do Świętych Drzwi (chorzy, osoby starsze i samotne, którzy często nie są w stanie wyjść z domu). Odpust udzielony za przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem, poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu.

3. Więźniowie mogą  uzyskać odpust w kaplicach więziennych, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności.

4. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z  uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust. Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza.

(na podstawie Listu Ojca Świętego Franciszka przed Jubileuszem Miłosierdzia, z dnia 1 września 2015 r. do przewodniczącego Papieskiej Rady Nowej Ewangelizacji abp. Salvatore Fisichella)

 

W KAŻDY CZWARTEK O GODZ. 15. 00

W NASZEJ BAZYLICE GODZINA MIŁOSIERDZIA

(NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I SPOWIEDŹ ŚW.)

 

 

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb