KANCELARIA

 

W A Ż N E  INFORMACJE !!! (RODO)

25 maja br. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych tzw. RODO, które akceptuje uchwalony przez Episkopat Polski w marcu 2018 r. dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Musimy akceptować rozporządzenia KEP i UE i chronić dane osobowe, które przechowujemy w Biurze Parafialnym tzw. Kancelarii Parafialnej. Podajemy niektóre najbardziej istotne informacje w związku z funkcjonowaniem Biura (Kancelarii Parafialnej).
1) Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
2) Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.
3) Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii i zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).
4) Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń.
5) Zwyczajem wcześniejszym zaświadczenie dla chrzestnych wydaje się tylko osobie zainteresowanej.
6) Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.
7) Kopia aktu chrztu może zostać wykonana wyłącznie przez proboszcza lub osoby przez niego upoważnione (wikariusze), dowolną techniką, z zastrzeżeniem, aby akty sąsiednie zostały przysłonięte.
8) Przeglądanie i badanie ksiąg ochrzczonych w celach naukowych lub genealogicznych wymaga odrębnego zezwolenia proboszcza lub ordynariusza miejsca.

 

 

 

 * KANCELARIA PARAFIALNA czynna jest:

1. poniedziałek – czwartek od 16.30 do 17.30

2. piątek (w pierwszy piątek miesiąca kancelaria jest nieczynna) od 16.30 do 17.30

3. sobota od 8.00 do 9.00

4. w niedziele i święta kancelaria jest nieczynna

 

* INTENCJE MSZALNE przyjmujemy w kancelarii w godzinach otwarcia lub po Mszach św. na plebanii.

 

* SPRAWY POGRZEBOWE załatwiamy w miarę możliwości również w ciągu dnia. Należy przedstawić akt zgonu zmarłego i godzinę obrzędu ustaloną z dyrekcją cmentarza.

 

* SPRAWY MAŁŻEŃSKIE I ŚLUBNE załatwiane są we wtorki w godzinach otwarcia kancelarii. Przyjmuje ks. Proboszcz. Na spisanie protokołu przedślubnego prosimy o wcześniejsze umówienie się pod numerem telefonu: 731 707 140

 

Ślub należy zgłaszać na trzy miesiące przed przewidywanym terminem. Należy przedstawić następujące dokumenty:

– świadectwo chrztu z datą ważności do trzech miesięcy

– świadectwo bierzmowania /może być notatka na świadectwie chrztu/

– świadectwo z nauki religii z ostatnich klas SP, gimnazjum i szkoły średniej

– dowód osobisty lub paszport

– zaświadczenia o ukończeniu katechez przedmałżeńskich

– zaświadczenie z poradni przedmałżeńskiej

– zaświadczenie z USC o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa

DO SPISANIA PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO NARZECZENI ZGŁASZAJĄ SIĘ OSOBIŚCIE.

 

* CHRZEST

Do zamówienia chrztu dziecka potrzebny jest skrócony odpis aktu urodzenia z USC

Sakramentu Chrztu św. udzielamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00 oraz w sobotę przed drugą niedzielą miesiąca o godz. 18.00.

W piątek przed drugą i czwartą niedzielą miesiąca po Mszy św. wieczorowej odbywają się katechezy chrzcielne dla rodziców i chrzestnych, którzy w najbliższym terminie będą prosić o chrzest dziecka.

 

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb