PAN PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

  • Drukuj

Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!

Święta  Zmartwychwstania Pańskiego, do których przygotowywaliśmy się przez 40-to dniowy post, które wyczekiwaliśmy, a gdy nadeszły uczestniczymy w nich z wiarą i pobożnością są nacechowane ludzkim niepokojem. W obecnym roku nie jest nam dane przeżywać radość zmartwychwstania we wspólnocie, razem, w naszej świątyni przy jednym stole eucharystycznym. Ze względu na panującą epidemię, pozostaje nam jedność duchowa, przeżywania tych samych tajemnic naszego zbawienia dzięki mediom. Na modlitwie w domach rodzinnych w jedności z nami i całym Kościołem. Nie dane nam będzie spotkać się twarzą w twarz, uśmiechnąć i złożyć życzenia. Pozostaje łączność duchowa, świadomość, że w tych trudnych chwilach nie jesteśmy sami, łączy nas jeden Duch i jedna wiara. Zaplanujcie przeżywanie tych Świąt, może w okrojonym składzie, w Waszym domu i rodzinie, która gromadzi się przy stole.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Rezurekcja w naszym kościele tradycyjnie o godz. 6.00. Nie ma procesji, ale jak obudzą Was dzwony, to podejdźcie do okna bo  Chrystus Zmartwychwstały obdarzy nas pokojem, a kapłan ten pokój Chrystusowy przekaże błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem dla całej parafii.
Z naszej bazyliki będzie transmisja Mszy świętych poprzez łącza internetowe. Trzeba wejść na stronę parafii Krosno-Fara.
W Wielką Sobotę nie było poświęcenia pokarmów wielkanocnych, ale niech w każdej rodzinie przy śniadaniu wielkanocnym nie zabraknie modlitwy i błogosławieństwa pokarmów (tekst na stronie parafialnej) podobnie jak podczas wieczerzy wigilijnej.
Pomódlcie się też za chorych cierpiących i konających, a szczególnie dotkniętych wirusem, aby Bóg dał im łaskę cierpliwego niesienia swojego krzyża i obdarzył zdrowiem. Pomódlcie się też za lekarzy, pielęgniarki wszystkie służby medyczne o ich zdrowie i wytrwałość w posłudze chorym.

Wszystkich Was powierzam Bożej Opatrzności. Nie traćmy nadziei, że Pan Bóg, który jest Panem czasu i historii, do którego należy ostatnie słowo, ma moc z tego doświadczenia wyprowadzić dobro. Skoro Jezus pokonał śmierć i wyszedł z grobu, to nie ma dla Niego sytuacji bez wyjścia. Ufam, że każdy z nas dostrzega już przedziwne dobro, jedność, współczucie, solidarność, poświęcenie, jakie zrodziły się w ostatnich dniach i tygodniach. Chcielibyśmy tego więcej, ale nie traćmy Ducha. Jezus żyje.  Jest z nami i po naszej stronie. Z Nim idźmy w przyszłość, ku zwycięstwu i Zmartwychwstaniu.
Zmartwychwstały Jezus napełni Was wiarą i radością. Niech komunia duchowa będzie też Waszym zmartwychwstaniem, bo nadszedł dzień zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem.
Niech dobry Bóg błogosławi każdy dom, każde mieszkanie,  każdego i każdą z Was. Szczęść Boże!

 

Ksiądz Proboszcz i Duszpasterze.