AKTUALNOŚCI


 

Siostra Maria z Zambii

W naszej parafii w niedzielę 23 września, gościła siostra Maria ze zgromadzenia Służebniczek Starowiejskich, która posługuje w Afryce w Zambii. Obecnie siostra szuka środków na wybudowanie szkoły dla dzieci w miejscowości gdzie pracuje. Dziękowała bardzo za wszystkie dotychczasowe modlitwy, cierpienia i ofiary dla misji, dzięki którym praca misjonarzy i misjonarek staje się możliwa i owocna.

Pamiętajmy w modlitwie o siostrze Marii, wszystkich misjonarzach i misjonarkach, i o całym dziele misji, aby Dobra Nowina o Chrystusie docierała do każdego serca.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami
Błogosławiona Tereso Leduchowska, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, módl się za nami

 

Dodatkowe informacje