AKTUALNOŚCI


 

Święto Ofiarowania Pańskiego 2017

Znalezione obrazy dla zapytania ofiarowanie pańskie 2017

 

Chrystus Pan wchodzi do świątyni, aby podkreślić, że kończy się kapłaństwo Starego Przymierza, a rozpoczyna się w Nim i przez Niego Kapłaństwo nowe oraz nowa, najwyższa i najdoskonalsza Ofiara, którą On aktem ofiarowania się Ojcu niebieskiemu w świątyni dzisiaj zapoczątkował.

Od lat po r. 1000 wprowadzono z tej okazji zwyczaj poświęcania gromnic i procesji na pamiątkę, że Szymon nazwał Chrystusa Pana "światłem na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela" (Łk 2,32). Tę symbolikę, światła, Chrystus sam szeroko wyjaśni, kiedy siebie nazwie "Światłem świata".

Od 1997 r. w ten dzień modlimy się w intencji osób życia konsekrowanego.

 

Bliższe informacje dotyczące Święta Ofiarowania można znaleźć tutaj

Dodatkowe informacje